Wrexham.com for people living in or visiting the wrexham area

Wrexham Carnival of Words – C.L. Taylor

NOTE: This content is old - Published: Sunday, Mar 11th, 2018.

Wrexham Carnival of Words – C.L. Taylor

Location: Wrexham Library

Date / Time: 28 April – 2pm

Prices: £8

C.L. Taylor, the Sunday Times bestselling author of five psychological thrillers will be discussing how she began her career writing books that were inspired by her fears and now uses real news stories as a jumping off point. She will talk about how she plots her books, the challenges she faces when she’s writing and how the editing process shapes the finished book. She will focus on her most recent book The Fear.

Bydd C.L Taylor, un o awduron a werthodd orau ar restr y Sunday Times, gyda phum nofel seicolegol gyffrous, yn trafod sut y dechreuodd hi ei gyrfa yn ysgrifennu llyfrau oedd wedi eu hysbrydoli gan ei ofnau, a nawr yn defnyddio straeon go iawn o’r newyddion fel man cychwyn. Bydd hi hefyd yn sôn am sut y byddai’n mynd ati i gynllunio ei llyfrau, yr heriau mae hi’n eu hwynebu wrth iddi ysgrifennu a sut mae’r broses olygu yn siapio’r llyfr gorffenedig. Bydd yr awdur yn canolbwyntio ar ei llyfr mwyaf diweddar The Fear.Spotted something? Got a story? Send a Facebook Message | A direct message on Twitter | Email News@Wrexham.com


Share this now:

.