Wrexham.com for people living in or visiting the wrexham area

Wrexham Carnival of Words – Vaseem Khan

NOTE: This content is old - Published: Sunday, Mar 11th, 2018.

Wrexham Carnival of Words – Vaseem Khan

Location: Wrexham Library

Date / Time: 24 April – 6.30pm

Prices: £5

Best-selling Young Adult crime novelist Vas Khan chats about the background to his Baby Ganesh Detective Agency series of light-hearted novels, featuring Inspector Chopra and his sidekick, an adopted baby elephant! And Vas may also share some of his secrets about crime writing in general.

Bydd y nofelydd trosedd enwog i Oedolyn Ifanc, Vas Khan yn sgwrsio am gefndir ei gyfres ysgafn o nofelau, Baby Ganesh Detective Agency, yn cynnwys Inspector Chopra a’i bartner, sef eliffant bach wedi’i fabwysiadu! Efallai y bydd Vas hefyd yn rhannu rhai o’i gyfrinachau am ysgrifennu troseddol yn gyffredinol.

Share this now:

.