Wrexham.com for people living in or visiting the wrexham area

Ty Iaith

NOTE: This content is old - Published: Wednesday, May 24th, 2017.

Calling all poets and writers
GWEITHDAI BARDDONIAETH A CHYHOEDDI
POETRY AND PUBLISHING WORKSHOPS

gyda Rhys Trimble bardd/perfformiwr a
Rhi Moxon, cynllunydd/printwraig
with Rhys Trimble, poet/performer and Rhi Moxon, designer/printer

Mae Rhys Trimble sy’n fardd a pherfformiwr yn eich gwahodd chi i gyd I Oriel Wrecaam am benwythnos sef antur greadigol i hel ysbrydle Wrecsam trwy farddoniaeth, cerdded a cyfyngydd-brydyddiaeth.
Rhys Trimble, poet and performer, invites you to join him at Oriel Wrecsam for a weekend of creative exploration . Work with him to record the spirit of place using poetry and constraints.

Dydd Sadwrn/Saturday & Dydd Sul/Sunday 3 & 4 Mehefin/June 12.00 – 17.00
Mae Rhi Moxon am eich tywys trwy gweithdy trwy’r dydd yn Oriel Wrecsam yn ffocysu ar argraffu gyda llaw ac argraffu pamffledi.
Rhi Moxon will lead a day long workshop at Oriel Wrecsam focussing on screen printing and pamphlet making.

Dydd Sadwrn/Saturday 17 Mehefin/June 10.00 – 16.00
Mae llefydd ar yr holl gwithdy AM DDIM ond fydd rhifau yn gyfyng, felly archebwch dy le ar frys gydag Oriel Wrecsam 01978 292093 neu ebost oriel.wrecsam@wrexham.gov.uk
Places on all workshops are FREE but numbers are limited so please book your place early with Oriel Wrecsam on 01978 292093 or email oriel.wrecsam@wrexham.gov.uk

Share this now:

.